Tags标签 网战地图
当前位置: 主页 > 唐诗宋词 > 唐诗三百首 >

杜甫:梦李白二首之一

2017-08-07 20:46 [唐诗三百首] 来源于:未知
导读:梦李白(其一) 杜甫 死别已吞声,生别常恻恻。 江南瘴疠地,逐客无消息。 故人入我梦,明我长相忆。 君今在罗网,何以有羽翼? 恐非平生魂,路远不可测。 魂来枫林青,魂返关塞黑。 落月满屋梁,犹疑照颜色。 水深波浪阔,无使蛟龙得。 【赏析】 杜甫和李白

梦李白(其一) 
杜甫 
死别已吞声,生别常恻恻。
江南瘴疠地,逐客无消息。
故人入我梦,明我长相忆。
君今在罗网,何以有羽翼?
恐非平生魂,路远不可测。
魂来枫林青,魂返关塞黑。
落月满屋梁,犹疑照颜色。
水深波浪阔,无使蛟龙得。


 
【赏析】
杜甫和李白自从天宝四年(745)在兖州分别后,似乎一直没有联系。至德二年(757)二月,李白投靠的永王李璘兵败身死,李白逃往彭泽,在浔阳被捕入狱,一度释放,随后在乾元元年(758)被判长流夜郎。李白经洞庭,穿三峡,到巫山遇赦,是在乾元二年(759)的春夏之间。这时杜甫正由洛阳回到华州,并不能知道详情,却听到不少传说,甚至有人讹传李白在去夜郎途中堕水而死,这使杜甫非常担忧,夜间连连梦见李白。《梦李白二首》就是写这种因不知李白生死而产生的疑虑之情。
这首诗以浓重的抒情开始,表达了诗人对挚友的深切忆念之情,为全诗积思入梦作了有力的铺垫,也为全诗的抒情定下基调。接着诗人真实而生动地描写了恍惚的梦境。他采用虚实交错,亦虚亦实的手法写梦境,写梦醒后的情景,真是"无一字不真,无一字不幻"。结尾两句是想象,是写景,但又是在暗喻政治环境的险恶,提醒李白要小心谨慎,防人暗算,读来更加感人。 
 

(编辑:Mr.zheng)

本文标签:
网友评论

栏目列表

推荐文章